Reformar el pati del col·legi Benipeixcar

Reformar i transformar el pati per tal d’aconseguir un espai de vida, educatiu i inclusiu, més verd i més vital, en definitiva, més humà, fent compatible el seu ús en hores d’esplai i en hores d’educació física, convertint-se també en un recurs d’espai per altres assignatures en hores lectives.En l’actualitat el pati és merament un…

Pla de civisme

L’elaboració d’un pla de civisme. Redactar i elaborar una proposta de treball per al foment del civisme al nostre poble, ciutat o barriada, amb l’objectiu de disposar d’un document que, establisca els valors cívics que es volen difondre a la població perquè esdevinguen elements generadors de convivència pacífica i tolerant. Respectuosa amb l’entorn.