Millora pavimentació i il·luminació dels carrers cèntrics Gutiérrez Mas i Torreta


La meua proposta consisteix en la correcta il·luminació i la nova pavimentació del sòl tant dels carrers Gutiérrez Mas com Torreta, ja que sobretot al carrer Gutiérrez Mas els taulells es trenquen constantment i creen un perill per al vianant a més que la il·luminació és deficient, ja que dóna por caminar per aquests cèntrics…