Museu al dipòsit de les aigües (1Fase)

Beniopa posa en valor el seu patrimoni. El Patrimoni cultural es definix com el conjunt de béns, ja siga materials o immaterials, que tenen un important valor pel coneixement, missatge, diàleg cultural o creences, en definitiva, pels valors que vehiculen sobre la identitat col•lectiva d’un poble, transmesos d’una generació a l’altra. El patrimoni cultural està…

Millora pavimentació i il·luminació dels carrers cèntrics Gutiérrez Mas i Torreta


La meua proposta consisteix en la correcta il·luminació i la nova pavimentació del sòl tant dels carrers Gutiérrez Mas com Torreta, ja que sobretot al carrer Gutiérrez Mas els taulells es trenquen constantment i creen un perill per al vianant a més que la il·luminació és deficient, ja que dóna por caminar per aquests cèntrics…